ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
12/12/57
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่
08/09/51
ดูสถิติเว็บ อปท.อื่น
ท้องถิ่น: สถ.จ.นครปฐม
แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 (Core Team)
แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 (Core Team) 3. ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง
โดย: สถ.จ.นครปฐม
วันที่ 07/03/2556
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศการขายทอดตลาด (ดู:13)(วันที่:26/12/2557)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม (ดู:9)(วันที่:26/12/2557)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศภาษี2558 (ดู:19)(วันที่:25/12/2557)
ข่าวประชาสัมพันธ์: คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าทีภาษีโรงเรือนและที่ดิน 2558 (ดู:22)(วันที่:25/12/2557)
ข่าวประชาสัมพันธ์: คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ภาษีป้าย2558 (ดู:14)(วันที่:25/12/2557)