ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
17/04/57
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่
08/09/51
ดูสถิติเว็บ อปท.อื่น
ท้องถิ่น: สถ.จ.นครปฐม
แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 (Core Team)
แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 (Core Team) 3. ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง
โดย: สถ.จ.นครปฐม
วันที่ 07/03/2556
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศเทศบาลเมืองสามพราน เรื่อง สอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสามพราน (ดู:13)(วันที่:17/04/2557)
ข่าวประชาสัมพันธ์: แผนคัดเลือก สอบคัดเลือก รอบ 2 มิ.ย.57 (ดู:220)(วันที่:08/04/2557)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประชาสัมพันธ์การรับสมัครฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ครั้งที่ 1 (ดู:93)(วันที่:04/04/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศ (ดู:58)(วันที่:03/04/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศเทศบาลเมืองสามพราน เรื่อง สอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลเมืองสามพราน (ดู:110)(วันที่:27/03/2557)