ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
27/11/57
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่
08/09/51
ดูสถิติเว็บ อปท.อื่น
ท้องถิ่น: สถ.จ.นครปฐม
แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 (Core Team)
แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 (Core Team) 3. ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง
โดย: สถ.จ.นครปฐม
วันที่ 07/03/2556
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศเทศบาลเมืองสามพราน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายในพื้นที่เทศบาลเมืองสามพราน จำนวน ๑๐ จุด (ดู:2)(วันที่:27/11/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศเทศบาลเมืองสามพราน เรื่อง ประมูลงา่นจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่่อพัก ค.ส.ล. ถนนสามพราน ๔ (ต่อจากของเดิม) (ดู:2)(วันที่:27/11/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศเทศบาลเมืองสามพราน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนสามพราน ๑๒ (ต่อจากของเดิม) (ดู:4)(วันที่:27/11/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศเทศบาลเมืองสามพราน เรื่อง ประมูลงานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก ๒๐๐ คน ๘ ห้องเรียน แบบ ๑.๑ (แบบตอกเสาเข็ม) ของเโรงเรียนเทศบาล๑ บ้านสามพราน โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ดู:1)(วันที่:27/11/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศเทศบาลเมืองสามพราน เรื่อง ประมูลงานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบตอกเสาเข็ม โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ดู:2)(วันที่:27/11/2557)