Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
22/09/60
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่
08/09/51
ดูสถิติเว็บ อปท.อื่น

ท้องถิ่น: สถ.จ.นครปฐม
แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 (Core Team)


แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 (Core Team) 3. ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง
โดย: สถ.จ.นครปฐม
วันที่ 07/03/2556

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศกำหนดการตรวจรับงานจ้าง (ดู:7)(วันที่:23/09/2560)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศกำหนดการตรวจรับงานจ้าง (ดู:5)(วันที่:23/09/2560)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศกำหนดการตรวจรับงานจ้าง (ดู:3)(วันที่:23/09/2560)
ข่าวประชาสัมพันธ์: รายชื่อ เลขประจำตัว และสังกัด ของผู้สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2561 (ดู:8)(วันที่:22/09/2560)
ข่าวรับสมัครงาน: ประกาศเทศบาลเมืองสามพราน เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (ดู:59)(วันที่:22/09/2560)