ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
29/09/57
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่
08/09/51
ดูสถิติเว็บ อปท.อื่น
ท้องถิ่น: สถ.จ.นครปฐม
แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 (Core Team)
แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 (Core Team) 3. ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง
โดย: สถ.จ.นครปฐม
วันที่ 07/03/2556
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู:78)(วันที่:01/10/2557)
ข่าวประชาสัมพันธ์: สรุปผลการใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ รอบที่ 7 (ดู:110)(วันที่:01/10/2557)
ข่าวประชาสัมพันธ์: เรียกรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ รอบที่ 7 (ดู:110)(วันที่:01/10/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: แก้ไขประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกบ่อยืมพร้อมวัชพืช หมู่ที่ 2,4,9 ตำบลห้วยพระ (ดู:35)(วันที่:29/09/2557)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครปฐม (ดู:128)(วันที่:29/09/2557)