ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
26/08/57
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่
08/09/51
ดูสถิติเว็บ อปท.อื่น
ท้องถิ่น: สถ.จ.นครปฐม
แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 (Core Team)
แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 (Core Team) 3. ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง
โดย: สถ.จ.นครปฐม
วันที่ 07/03/2556
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 (ดู:25)(วันที่:01/09/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศสอบราคา (ดู:22)(วันที่:01/09/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประชาสัมพันธ์สอบราคาจ้าง (ดู:30)(วันที่:29/08/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประชาสัมพันธ์สอบราคาจ้าง (ดู:29)(วันที่:29/08/2557)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประชาสัมพันธ์สอบราคาจ้าง (ดู:27)(วันที่:29/08/2557)