ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
11/09/57
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่
08/09/51
ดูสถิติเว็บ อปท.อื่น
ท้องถิ่น: สถ.จ.นครปฐม
แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 (Core Team)
แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 (Core Team) 3. ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง
โดย: สถ.จ.นครปฐม
วันที่ 07/03/2556
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกบ่อยืมพร้อมวัชพืช หมูที่ 2,4,9 (ดู:17)(วันที่:16/09/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมูที่ 7 (ดู:17)(วันที่:16/09/2557)
ข่าวประชาสัมพันธ์: อนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างหน้าเว็บไซค์ฺขององค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี (ดู:36)(วันที่:16/09/2557)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 27- 29 ตุลาคม 2557 ณ ห้องกิ่งดาว โรงแรมเวล อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม (ดู:50)(วันที่:15/09/2557)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (ดู:34)(วันที่:15/09/2557)