ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
26/08/57
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่
08/09/51
ดูสถิติเว็บ อปท.อื่น
ท้องถิ่น: สถ.จ.นครปฐม
แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 (Core Team)
แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 (Core Team) 3. ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง
โดย: สถ.จ.นครปฐม
วันที่ 07/03/2556
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกคลองบ่อประมง หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยพระ (ดู:15)(วันที่:28/08/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศสอบราคาจ้างเหมา (ดู:22)(วันที่:27/08/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศเทศบาลเมืองสามพราน เรื่อง ประมูลงานจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย งบประมาณประจำปี ๒๕๕๘ (งวดที่ ๑) (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ยกเว้นวันอาทิตย์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) (ดู:26)(วันที่:27/08/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศเทศบาลเมืองสามพราน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ซอยข้างโลตัสสามพราน) (ดู:27)(วันที่:26/08/2557)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศสภาเทศบาลเมืองสามพราน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสามพราน สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ (ดู:22)(วันที่:26/08/2557)