ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
20/10/57
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่
08/09/51
ดูสถิติเว็บ อปท.อื่น
ท้องถิ่น: สถ.จ.นครปฐม
แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 (Core Team)
แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 (Core Team) 3. ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง
โดย: สถ.จ.นครปฐม
วันที่ 07/03/2556
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ (ดู:13)(วันที่:21/10/2557)
ข่าวประชาสัมพันธ์: แผนกำหนดการคัดเลือก/สอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลฯ ครั้งที่ 2/2557 (ดู:60)(วันที่:21/10/2557)
ข่าวประชาสัมพันธ์: แผนประชุมคัดเลือก/สอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลฯ ครั้งที่ 1/2557 (ดู:48)(วันที่:21/10/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนพุทรา เรื่อง การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่บ้านดอนพุทราหมู่ที่ ๓ (ดู:43)(วันที่:17/10/2557)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางที่มิใช่งานก่อสร้างหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด (ดู:53)(วันที่:17/10/2557)